AMATOR CHALLENGE

 

Ostatni turniej eliminacyjny do mistrzostw Polski amatorów zgromadzi³ 15 graczy. Po zaciêtych meczach fazy grupowej i pucharowej zwyciêzc± turnieju zosta³ Pawe³ Kuziemski. W finale pokona³ Adriana Izdebskiego,który "rzutem na ta¶mê" zapewni³ sobie miejsce w turnieju fina³owym.Miejsca 3-4 zajêli Przemys³aw Paw³owski i Mateusz Lisiñski,który z kolei wygra³ ³±czn± klasyfikacjê cyklu.Miejsca w æwieræfinale wywalczyli : Micha³ Gajewski,Adam Byszof,Micha³ Nieæko jr. i Patryk Neubauer. Oto koñcowa klasyfikacja:

 

Pozycja
Zawodnik
I
II
III
IV
V
SUMA
1
Mateusz Lisiñski
16
13
14
16
59
2
Patryk Neubauer
12
14
14
14
54
3
Marek Maækow
12
14
14
12
52
4
Micha³ Gajewski
14
20
0
14
48
5
Przemys³aw Paw³owski
16
0
16
16
0
48
6
Józef Soszyñski
12
12
12
12
0
48
7
Adrian Izdebski
0
16
14
18
0
48
8
Ireneusz Szczepanek
14
18
0
0
32
9
Pawe³ £uczyñski
12
0
16
0
28
10
Miko³aj Rekiel
12
16
0
0
28
11
Dominik Homza
20
0
0
0
20
12
Krzysztof Le¿oñ
00
00
20
00
00
20
13
Pawe³ Kuziemski
00
00
00
20
00
20
14
Tomasz M³odziñski
18
0
0
0
18
15
Louis Lopez
00
00
18
00
00
18
16
Tomasz Kullik
14
0
0
0
14
17
Wojciech Klich
14
0
0
0
0
14
18
Micha³ Nieæko Jr
00
00
00
14
00
14
19
Adam Byszof
00
00
00
14
00
14
20
Wojciech Kosmalski
0
13
0
0
0
13
21
Adrian Wilkowski
12
0
0
0
0
12
22
Dawid Ca³ka
00
00
12
00
00
12
23
Dariusz Wiewiórkowski
00
00
00
12
00
12
24
Filip Stolarski
00
00
00
12
00
12
25
Tymon Mielewczyk
00
00
00
12
00
12
26
Robert Dalecki
00
00
00
12
00
12
27
Roman Konkel
00
00
00
12
00
12