TURNIEJ AMATORSKI W 9 BIL

 

"8bila" znowu gra!!! Pierwszy turniej po przerwie spowodowanej pandemi± i przeprowadzk± wygra³ Piotr Karp. Jego fina³owym rywalem by³ do¶æ niespodziewanie Bartek Rybakowski,który w pó³finale pokona³ Micha³a Gajewskiego. Czwartym pó³finalist± by³ Adam Góra,który pechowo przegra³ w tej fazie 4:5 z Piotrem. Oto klasyfikacja cyklu,który zakoñczy siê na koniec pa¼dziernika.

 

Pozycja
Zawodnik
Wynik
1