II LIGA BILARDOWA

8bila Gdynia : Pool-Bilard Wejherowo 16.02.2013

Pierwszy mecz w nowym sezonie zacz±³ siê dla gospodarzy bardzo dobrze. Tomasz Koz³owski nadspodziewanie ³atwo i szybko pokona³ w 10bil Konrada Kleinszmita. Tylko trochê wiêcej czasu potrzebowa³ Tomasz Butowski na wygranie w 9bil z Kacprem Konkelem.Niestety,to by³y ostatnie wygrane gospodarzy w tym dniu. Marcin ¯alikowski przegra³ 9:10 w zaciêtym meczu z Micha³em ¦piewakiem.Natomiast £ukasz Guzowski nie da³ rady Micha³owi Muklewiczowi przegrywaj±c 7:10. Tym samym prawie wygrany mecz zakoñczy³ siê remisem. W rewan¿u mecz uk³ada³ sie po my¶li m³odych graczy z Wejherowa.Konrad Kleinszmit wzi±³ udany rewan¿ na Tomaszu Koz³owskim i wygra³ zaciêty mecz w 9bil wynikiem 10:8.Tomasz Butowski w dramatycznym meczu przegra³ z Kacprem Konkelem 9:10 w 10bil a Marcin ¯alikowski w tym samym stosunku uleg³ w 8bil Micha³owi Muklewiczowi. W ostatnim pojedynku £ukasz Guzowski przegra³ 4:10 z Micha³em ¦piewakiem i go¶cie wygrali rewan¿ 4:0.

Spotkanie 1

Gra
Zawodnicy
Wynik
8 bil
£ukasz Guzowski vs Micha³ Muklewicz
7:10
9 bil
Tomasz Butowski vs Kacper Konkel
10:6
10 bil
Tomasz Koz³owski vs Konrad Kleinszmit
10:5
10 bil
Marcin ¯alikowski vs Micha³ ¦piewak
9:10

Spotkanie 2

Gra
Zawodnicy
Wynik
8 bil
Marcin ¯alikowski vs Micha³ Muklewicz
9:10
9 bil
Tomasz Koz³owski vs Konrad Kleinszmit
8:10
10 bil
Tomasz Butowski vs Kacper Konkel
9:10
10 bil
£ukasz Guzowski vs Micha³ ¦piewak
4:10

 

 

Spotkanie 1

Gra
Zawodnicy
Wynik
8 bil
vs
9 bil
vs
10 bil
vs
10 bil
vs

Spotkanie 2

Gra
Zawodnicy
Wynik
8 bil
vs
9 bil
vs
10 bil
vs
10 bil
vs