POMORSKA BILA

 

Drugi turniej z cyklu Pomorska BILA 2014 ,rozegrany w 9bil,zakoñczy³ sie zwyciêstwem Micha³a Czortka. W finale wygra³ z £ukaszem Guzowskim. Miejsce 3 tego dnia zaj±³ Adam Góra wygrywaj±c w ma³ym finale z Piotrem Karpem. Oto klasyfikacja:

 

Pozycja
Zawodnik
Wynik
1
Micha³ Czortek(B)
28
2
£ukasz Guzowski(B)
25
3
Tomasz M³odziñski(A)
21
4
Adam Góra(B)
14
5
Maciej Szweda
11
6
Marek Maækow(C)
10
7
Grzegorz Lasota
10
8
Piotr Karp
10
9
Ireneusz ¦led¼
1
10
Bartosz Rybakowski
1